नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

सिक्टा सिंचाई आयोजना

नेपालगंज, बाँके

परिचय
आयोजना निर्देशक
https://siktaip.dwri.gov.np/storage/employee/ky9tjZHW5MLhBgjFOs4pVYcGiyRI3J5UvOjfssBF.png
देव राज निरौला

9858022496

सूचना तथा समाचारहरु
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2080-04-21
पश्चिम मूलनहर Escape Channel/Counter Berm निर्माण आयोजनाका लागि प्रस्तावित पुरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि आव्हान गरिएको सार्वजनिक सूचना 2080-03-11
पर्सेनीपुर शाखा नहरको बोलपत्र आव्हान 2080-02-29
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
प्रेस वक्त्तव्य 2079-12-18
मुआब्जा लिन आउने बारे सूचना 2079-01-22
सिक्टाबाट १७ हजार हेक्टरमा सिंचाइ 2022-07-07
प्रकाशन
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
चौथो त्रैमसिक तथा वार्षिक प्रगति आ.ब.२०७९।८० 2080-04-07
दोस्रो त्रैमासिक प्रगति आ.ब.२०७९।८० 2079-10-07
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
प्रगति समिक्षा २०८० श्रावण 2080-05-06