नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

सिक्टा सिंचाई आयोजना

नेपालगंज, बाँके

कार्य विवरण

मूख्य विशेषताहरु

  

आयोजनाको नाम

सिक्टा सिंचाइ आयोजना

सिंचित क्षेत्र (CCA)

४२,७६६ हेक्टर (दायां तर्फ ३३७६६ हेक्टर  तथा  बायां तर्फ ९००० हेक्टर)

स्रोतको नामः

पश्चिम राप्ती नदी

न्यूनतम बहावः

८.५० क्यमेक्स (८०% विश्वसनीय)

डिजाइन बहावः

,२५५  क्यूमेक्स

मुलबांधको किसिमः

ब्यारेज र दुबै तर्फ अन्डरस्लुइस साथमा सिंगल लेन ब्रिज

बांधको लम्बाईः

३१७ मीटर

स्पान संख्या र लम्बाईः

व्यारेज भागमा १३ वटा १७ मीटर स्पानका गेटहरु । अन्डरस्लुइस भागमा दाँयातर्फ १० मीटर स्पानका तीन वटा गेटहरु । बाँयातर्फ १० मीटर स्पानका २ वटा गेटहरु ।

डिसिल्टीङ वेशिनको लम्बाईः           

६४० मी.

पश्चिम मूलनहरः

कुल लम्बाई ४५.२ कि.मी, आइडल लम्बाई ३० कि.मी.

क्षमता  ५० घ.मि प्रति सेकेण्ड

शाखा नहरहरुः ८ गोटा (डुण्डुवा सिंचाइ प्रणाली, सिधनिया, अकलघरवा, गोह्वा, परसेनीपुर, पिडारी, गुरुवागाउँ, टिटरिया

पूर्वी मूलनहर

कुल लम्बाईः  ५३.५ कि.मी, आइडल लम्बाईः ९०० मी.

क्षमता  १४.९ घ.मि प्रति सेकेण्ड

शाखा नहरहरुः ८ गोटा (फत्तेपुर सिंचाइ प्रणाली र राजकुलो सिंचाइ प्रणाली तथा अन्य आठ वटा शाखा)

आन्तरिक प्रतिफल दर

१८%

कृषि

वर्तमान कृषि सघनता              १६८%

आयोजना पछि हुने कृषि सघनता      २४२%

लाभान्वित जनसंख्या

,४९,५८८

लाभान्वित घरधुरी संख्या

४६,७१५

आयोजना कार्यान्वयन फेज

फेज १      हेडवर्कस तथा डिसिल्टिङ वेसिन निर्माण

फेज २      मूल नहर तथा शाखा नहर निर्माण

फेज ३     कमाण्ड क्षेत्र विकास तथा बचाउ

आयोजना शुरु मिति

आ.व. २०६१।६२

आयोजना सम्पन्न हुने मिति (संशोधित गुरु योजना अनुरुप)

आ.व. २०89।90

कुल लागत

आ.व. २०७8।७9 मा स्वीकृत गुरु योजना अनुसार आयोजना कुल लागत रु 52 अर्ब 89 करोड