नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

सिक्टा सिंचाई आयोजना

नेपालगंज, बाँके

महत्वपूर्ण लिंक
क्र.सं कार्यालयको नाम लिंकहरु
1 Public Procurement Monitoring Office (PPMO) https://www.moewri.gov.np/
2 सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) https://www.bolpatra.gov.np/egp
3 निजामती किताबखाना http://www.pis.gov.np/
4 जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र http://www.wrrdc.gov.np/
5 नेपाल सरकारको आधिकारिक पोर्टल https://www.nepal.gov.np/
6 जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग, जावलाखेल, ललितपुर http://dwri.gov.np/
7 ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौं https://www.moewri.gov.np/