नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

सिक्टा सिंचाई आयोजना

नेपालगंज, बाँके

Procurement Master Plan
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 गुरुयोजना Procurement Master Plan 2079-07-08 सिक्टा सिचाई आयोजना विवरण हेर्नुहोस्