नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

सिक्टा सिंचाई आयोजना

नेपालगंज, बाँके

सुचनाहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सुचनाहरु 2080-01-24 Karobar विवरण हेर्नुहोस्
2 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना सुचनाहरु 2079-12-22 SIP विवरण हेर्नुहोस्
3 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना सुचनाहरु 2079-12-12 Sikta विवरण हेर्नुहोस्
4 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सुचनाहरु 2079-11-17 SIP विवरण हेर्नुहोस्
5 बोलपत्र आहवान सुचनाहरु 2079-11-08 SIP विवरण हेर्नुहोस्
6 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना सुचनाहरु 2079-11-04 SIP विवरण हेर्नुहोस्
7 गुरुवागाउँ शाखा (S6) नहरको जग्गा अधिग्रहण गर्ने बारे सुचनाहरु 2079-10-18 Gorkhapatra विवरण हेर्नुहोस्
8 बोलपत्र आव्हान सुचनाहरु 2079-10-17 SIP विवरण हेर्नुहोस्
9 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना सुचनाहरु 2079-10-17 SIP विवरण हेर्नुहोस्
10 बोलपत्र आव्हान सुचनाहरु 2079-09-11 SIP विवरण हेर्नुहोस्