नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

सिक्टा सिंचाई आयोजना

नेपालगंज, बाँके

सुचनाहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सुचनाहरु 2080-12-06 SIP विवरण हेर्नुहोस्
2 बोलपत्र आव्हानको सूचना सुचनाहरु 2080-11-27 SIP विवरण हेर्नुहोस्
3 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सुचनाहरु 2080-10-29 SIP विवरण हेर्नुहोस्
4 बोलपत्र आव्हानको सूचना सुचनाहरु 2080-10-21 SIP विवरण हेर्नुहोस्
5 बोलपत्र आव्हानको सूचना सुचनाहरु 2080-09-16 SIP विवरण हेर्नुहोस्
6 गोलिया काठ तथा दाउरा बोलपत्र द्वारा लिलाम बिक्रीको सूचना सुचनाहरु 2080-09-12 Sikta Irrigation Project विवरण हेर्नुहोस्
7 बोलपत्र आव्हानको सूचना सुचनाहरु 2080-09-08 Sikta Irrigation Project विवरण हेर्नुहोस्
8 बोलपत्र आव्हानको लागि सूचना सुचनाहरु 2080-08-10 Gorkhapatra विवरण हेर्नुहोस्
9 प्राविधिक बोलपत्रको स्वीकृति र बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धि सूचना सुचनाहरु 2080-06-15 Sikta Irrigation Project विवरण हेर्नुहोस्
10 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सुचनाहरु 2080-04-21 SIP विवरण हेर्नुहोस्