नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

सिक्टा सिंचाई आयोजना

नेपालगंज, बाँके

सुचनाहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 गुरुवागाउँ शाखा (S6) नहरको जग्गा अधिग्रहण गर्ने बारे सुचनाहरु 2079-10-18 Gorkhapatra विवरण हेर्नुहोस्
2 बोलपत्र आव्हान सुचनाहरु 2079-10-17 SIP विवरण हेर्नुहोस्
3 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना सुचनाहरु 2079-10-17 SIP विवरण हेर्नुहोस्
4 बोलपत्र आव्हान सुचनाहरु 2079-09-11 SIP विवरण हेर्नुहोस्
5 बोलपत्र आव्हान सुचनाहरु 2079-08-23 नागरिक दैनिक पत्रिका विवरण हेर्नुहोस्
6 जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धी सूचना सुचनाहरु 2079-08-19 Gorkhapatra विवरण हेर्नुहोस्
7 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सुचनाहरु 2079-06-30 विवरण हेर्नुहोस्
8 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ठे.नं. SIP/SPW/NCB/09/078-79 सुचनाहरु 2079-06-27 विवरण हेर्नुहोस्
9 निर्माण व्यवसायी श्री देव एण्ड सायर÷मल्ल जे.भी., नारायण –०२, दैलेखलाई अत्यन्त जरुरी सूचना सुचनाहरु 2079-03-01 sikta विवरण हेर्नुहोस्
10 Notice of Addendum -1 सुचनाहरु 2078-10-05 sikta विवरण हेर्नुहोस्