नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

सिक्टा सिंचाई आयोजना

नेपालगंज, बाँके

कर्मचारी विवरण
रमेश कुमार सिंह

रमेश कुमार सिंह

आयोजना निर्देशक

9858022496

बिशाल यादव

बिशाल यादव

सि.डि.ई.

9841836599

रणधीर झा

रणधीर झा

सि.डि.ई.

श्री तुकमान पुन मगर

श्री तुकमान पुन मगर

उपसचिव (लेखा)

किशोर प्रसाद आचार्य

किशोर प्रसाद आचार्य

इन्जिनियर

9849592680

सुजित कुमार साह

सुजित कुमार साह

इन्जिनियर

बासुदेव गौतम

बासुदेव गौतम

इन्जिनियर

9844925625

तनोज दुलाल

तनोज दुलाल

इन्जिनियर

बिकास बिष्ट

बिकास बिष्ट

इन्जिनियर

9849524822

विनेश श्रेष्ठ

विनेश श्रेष्ठ

इन्जिनियर

9847550639

गौरव कर्ण

गौरव कर्ण

इन्जिनियर एग्र

नरेश बादी

नरेश बादी

सब- इन्जिनियर

9848854356

नारायण के. सी

नारायण के. सी

सब- इन्जिनियर

9847852405

दिपेन्द्र पण्डित

दिपेन्द्र पण्डित

सब- इन्जिनियर

9865193452

बालकृष्ण बोहरा

बालकृष्ण बोहरा

सब- इन्जिनियर

9866963866

अनिल तमाङ्ग

अनिल तमाङ्ग

सब- इन्जिनियर

9844874965

लुनाबोन सिजापति

लुनाबोन सिजापति

सब- इन्जिनियर

9810643048

नरेन्द्र वि.क.

नरेन्द्र वि.क.

लेखापाल

9855047031

पुन्नलाल न्यौपाने

पुन्नलाल न्यौपाने

नायब सुब्बा

9842926637

सुनिल कुमार नाग

सुनिल कुमार नाग

कम्प्युटर अपरेटर

9848026223

मनिष कार्की

मनिष कार्की

कम्प्युटर अपरेटर

9841724151

ललित यादब

ललित यादब

सब-इन्जिनियर(इले.)

9862998640

सीमा शर्मा

सीमा शर्मा

खरिदार

9848133419

रमेश शाह

रमेश शाह

ए.ओ.

9848263288

जेदुनाथ घिमिरे

जेदुनाथ घिमिरे

हलुका सवारी चालक

9848053233

निर्मला यरी के.सी

निर्मला यरी के.सी

ए.ओ.

9847917837

डिल्ली बहादुर डाँगी

डिल्ली बहादुर डाँगी

भा.उ.अपरेटर

9848056136

असिम कुमार के.सी

असिम कुमार के.सी

गेट अपरेटर

पत्र बहादुर बुढाथोकी

पत्र बहादुर बुढाथोकी

गेट अपरेटर

9843407941

दल बहादुर खत्री

दल बहादुर खत्री

गेट अपरेटर

9844801300

कृष्ण प्रसाद ओली

कृष्ण प्रसाद ओली

हलुका सवारी चालक

9857075759

सन्तोष के.सी.

सन्तोष के.सी.

हलुका सवारी चालक

9848026613

श्री हिर बहादुर कमाल

श्री हिर बहादुर कमाल

हलुका सवारी चालक

9841468426

श्री जेदुनाथ घिमिरे

श्री जेदुनाथ घिमिरे

हलुका सवारी चालक

9848053233

श्री रवि गिरी

श्री रवि गिरी

हलुका सवारी चालक

9848070499

श्री खेमराज थापा सोमैमगर

श्री खेमराज थापा सोमैमगर

हलुका सवारी चालक

9848052540