Government of Nepal

Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation

Department of Water Resources and Irrigation

Sikta Irrigation Project

Nepalgunj, Banke

Photo Gallery
Card image cap

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा ​​नवनियुक्त सब इन्जिनियरहरु View Photos

Card image cap

सिक्टा सिंचाइ आयोजनाका पदाधिकारीहरुबाट अगैया क्याम्पमा वृक्षारोपण गर्दै View Photos

Card image cap

राष्ट्रिय योजना आयोगका मा. सदस्य ज्यू लगायतबाट भएको अनुगमन View Photos

Card image cap

Vertical Lining with Arch barrel Covered Canal at Ch 4+000, पूर्वी मूल नहर View Photos

Card image cap

सिधनिया शाखामा नहर संचालन भएको View Photos

Card image cap

पश्चिम मूल नहरको सफाईको कार्य View Photos

Card image cap

पश्चिम मूल नहरको कचनापुर साईफन सफाईको कार्य हुदै गरेको View Photos

Card image cap

पूर्वी मूल नहरको राजकुलो शाखा View Photos

Card image cap

पश्चिम मूल नहरमा मर्मत सम्भार तथा पानि संचालन View Photos

Card image cap

राप्ती नदीमा निर्माण गरिएको बारेज र पूर्वी तथा पश्चिम मूल नहरको मुहान, अघैया, बाँके View Photos

Card image cap

माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू लगायतको पदाधिकारीबाट भएको अनुगमन View Photos

Card image cap

पूर्वीमूलनहर View Photos

Card image cap

डुण्डुवा नहर सफा गर्ने कार्य View Photos

Card image cap

पश्चिम मूलनहर अन्तर्गतका शाखा नहरबाट पम्प प्रयेग गरी रोपाई हुँदै । View Photos

Card image cap

श्रीमान् महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक ज्यूहरुबाट मिति २०७९।०१।२४ गते यस आयोजनाको पश्चिमी मूलनहर, पूर्वी मूलनहर र बाँध स्थलको स्थलगत निरीक्षण View Photos

Card image cap

पूर्वीमूलनहर निर्माण कार्य View Photos

Card image cap

पश्चिमी शाखा प्रशाखा नहरहरुको निर्माण कार्य View Photos

Card image cap

Sikta Layout MAp View Photos