नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

सिक्टा सिंचाई आयोजना

नेपालगंज, बाँके

सुचनाहरु
S.N Title Category Published Date Publisher
1 बोलपत्र आव्हान सुचनाहरु 2079-09-11 SIP View Details
2 बोलपत्र आव्हान सुचनाहरु 2079-08-23 नागरिक दैनिक पत्रिका View Details
3 जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धी सूचना सुचनाहरु 2079-08-19 Gorkhapatra View Details
4 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सुचनाहरु 2079-06-30 View Details
5 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ठे.नं. SIP/SPW/NCB/09/078-79 सुचनाहरु 2079-06-27 View Details
6 निर्माण व्यवसायी श्री देव एण्ड सायर÷मल्ल जे.भी., नारायण –०२, दैलेखलाई अत्यन्त जरुरी सूचना सुचनाहरु 2079-03-01 sikta View Details
7 Notice of Addendum -1 सुचनाहरु 2078-10-05 sikta View Details
8 जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना सुचनाहरु 2078-07-17 news paper View Details
9 सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको पश्चिम मुलनहरको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०६।१० सुचनाहरु 2078-06-10 news paper View Details
10 सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाईको सार्वजनिक सूचना सुचनाहरु 2078-05-26 admin View Details