नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

सिक्टा सिंचाई आयोजना

नेपालगंज, बाँके

पश्चिम मूलनहर Escape Channel/Counter Berm निर्माण आयोजनाका लागि प्रस्तावित पुरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि आव्हान गरिएको सार्वजनिक सूचना