नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

सिक्टा सिंचाई आयोजना

नेपालगंज, बाँके


भिडियो ग्यालरी

SIKTA SINCHAI 2077-11-9
Sikta Sarokar EP-01
Sikta Sarokar 2077-10-11
sikta sarokar 2077-12-08
सिक्टा सिचाईको पानि किसानको खेतबारीमा पुग्यो
© 2020 Copyright : सिक्टा सिंचाई आयोजना, नेपालगंज, बाँके
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.