नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

सिक्टा सिंचाई आयोजना

नेपालगंज, बाँके


सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको पश्चिम मुलनहरको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०६।१० सूचना तथा समाचारहरु 2078-06-10 News Paper View
2 सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाईको सार्वजनिक सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-05-26 admin View
3 Notice of Technical Bid approval (25 May 2021) सूचना तथा समाचारहरु 2078-02-11 View
4 Invitation for Seald Quotation (Publish Date 2078-01-28) सूचना तथा समाचारहरु 2078-01-28 View
8 नहर अतिक्रमण सम्बिन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-22 View
10 जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।०९।०८) सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-08 View
11 “किसानलाई भरपर्दो सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ” सिक्टा सिंचाइ आयोजना । सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-27 admin View
© 2020 Copyright : सिक्टा सिंचाई आयोजना, नेपालगंज, बाँके
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.