नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

सिक्टा सिंचाई आयोजना

नेपालगंज, बाँके


लिंकहरु
क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
1 ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौं https://www.moewri.gov.np/
2 जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग, जावलाखेल, ललितपुर http://dwri.gov.np/
3 नेपाल सरकारको आधिकारिक पोर्टल https://www.nepal.gov.np/
4 कृषि विभाग http://doanepal.gov.np/
5 जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र http://www.wrrdc.gov.np/
6 निजामती किताबखाना http://www.pis.gov.np/
7 Public Procurement Monitoring Office (PPMO) https://www.bolpatra.gov.np/egp
© 2020 Copyright : सिक्टा सिंचाई आयोजना, नेपालगंज, बाँके
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.