नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

सिक्टा सिंचाई आयोजना

नेपालगंज, बाँके


Expemditure till date
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
4 आयोजनाको हाल सम्म भएको खर्च विवरण Expenditure till date 2077-11-11 View
© 2020 Copyright : सिक्टा सिंचाई आयोजना, नेपालगंज, बाँके
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.