नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

सिक्टा सिंचाई आयोजना

नेपालगंज, बाँके


बोलपत्र
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
5 Invitation for Seald Quotation (Publish Date 2078-01-10) बोलपत्र 2078-01-10 View
6 शिलबन्दी दरभाउपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना बोलपत्र 2078-01-09 View
7 Invitation for Sealed Quotation (Date of Publication 2077/12/26) बोलपत्र 2077-12-26 View
9 Invitation for Bids (Date of publication: 2077-12-22(04 April 2021) बोलपत्र 2077-12-22 View
© 2020 Copyright : सिक्टा सिंचाई आयोजना, नेपालगंज, बाँके
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.